Wikia


Het begrip seizoenen komt voor het eerst voor in Pokémon Black en White. Net zoals in de echte wereld zijn er vier seizoenen en de wisseling hiervan heeft allerlei invloeden op het spel.

VerloopEdit

Net zoals in de echte wereld zijn er vier seizoenen: lente, zomer, herfst en winter. Echter, in Black en White duurt een seizoen slechts één kalendermaand, dus elk seizoen komt drie keer per echt jaar voor. Hieronder staat aangegeven welk seizoen het is in welke kalendermaand in de echte wereld.

Maand in de echte wereld Seizoen in het spel
januari lente
februari zomer
maart herfst
april winter
mei lente
juni zomer
juli herfst
augustus winter
september lente
oktober zomer
november herfst
december winter

InvloedenEdit

Nog te doen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki