Wikia


Een Skull Fossil is een fossiel dat omgezet kan worden in een Cranidos.

VerkrijgbaarheidEdit

Spellen Locatie/methode
Diamond Underground.
Platinum Underground. Alleen als laatste cijfer van trainer ID oneven is.
HeartGold en SoulSilver Alleen via Diamond of Platinum. Kan wel tot leven gewekt worden in HeartGold, SoulSilver, Black of White.
Black en White

Tot leven wekkenEdit

Zie Fossiel voor een beschrijving hoe fossielen tot leven gewekt kunnen worden.